Јога Фамилија Започнете во Млада Возраст Учете од Најдобрите во Градот Срце Широко Отворено! Учениците се Нашите Учители!

Јога Фамилија

Пронајдете ја вашата јога фамилија во центарот на Скопје. Дојдете, поврзете се со истомисленици, почувствувајте ја љубовта што вибрира во нашето студио и станете дел од нашата заедница!

Read More

Започнете во Млада Возраст

Љубовта не познава граници па и така ни години! Добродојдени се сите јога практиканти, од оние што само што почнуваат да одат до оние што почнуваат да забораваат како!

Read More

Учете од Најдобрите во Градот

Сите наши учители се сертифицирани учители по јога! Учете од искусни, обучени инструктори, полни со љубов и желни да ја споделат таа љубов кон јогата со вас!

Read More

Срце Широко Отворено!

Еднаш засекогаш!

Read More

Учениците се Нашите Учители!

Ве сакаме најмногу! Вие ја правите оваа заедница и ви се поклонуваме секој ден за трудот што го вложувате кон вашиот личен прогрес и кон заедницата што заедно ја градиме!

Read More

Обука за Учители по Јога

Inside Yoga започнува со уписи на четврта генерација учители по јога според стандардите на Yoga Alliance.

Смачено ви е од вашата 9 до 5 работа?…

Read More

За нас – Аштанга Јога Скпоје

Ashtanga yoga or eight-limbed yoga is a form of classical Indian yoga which follows a set sequence of yoga postures broken down into 6 levels. Yoga students begin practicing the basics of the 1st series, and only advance further after they fully master the 1st series of yoga postures in the Ashtanga method.  The Ashtanga Yoga Primary Series or Yoga Chikitsa  (yoga therapy)  is designed to create heat and eliminate accumulated toxins. The Ashtanga Yoga Method is compromised of three main elements: deep breaths, (abdominal) muscle-locks, and focused gaze (on a certain point). The postures are connected through vinyasas (half sun-salutations) which help to retain the heat in the body,connect the breath to each movement. The benefits are a clear and calmer mind, cleansed body (through sweat and internal body heat).

 

More Info

За нас – Аштанга Јога Скпоје

Ashtanga yoga or eight-limbed yoga is a form of classical Indian yoga which follows a set sequence of yoga postures broken down into 6 levels. Yoga students begin practicing the basics of the 1st series, and only advance further after they fully master the 1st series of yoga postures in the Ashtanga method.  The Ashtanga […]

Read More »