Обука за Учители по Јога – 2ра Генерација

Ана Трајкова

Викторија Попоска

Даниела Миовска

Елизабета Петрушева

Ема Гушева

Катина Алексовска

Кузман Кузмановски

Надица Димовска

Сара Сековска

Татијана Јанакиева

Тина Коцева

Христина Гелевска