Прочка

Да побараш простување содржи во себе чин на милост, грација. Означува свесност и доблест за сите начини на кои сме биле насилни спрема ближните, сите начини на кои сме биле насилни спрема себе. Неизбежно грешиме, некогаш со намера, некогаш со невнимание, ама нашите дела, нашите желби, рануваат и некогаш повредуваат. Умот, за да се оправда […]

Read More »