Јога Лектири

Книгата ни е прозорец кон осознавање на светот како во внатрешниот така и во надворешниот. Колку почесто го отвараме толку повеќе осознаваме, толку повеќе и се менуваме, чуствуваме, впиваме. Кога започнуваме да го изодуваме патот на јогата осознаваме дека се состои од многу повеќе од физичката пракса, но се започнува со тој еден чекор. Тој убав […]

Read More »