Назад кон Себе

Одморите завршуваат. Летниот период на експанзија, на движење, на трансформација, на дозволување и дознавање, полека достигнува до својот максимум, и душата ни бара да се вратиме повторно дома. Ни бара повторно приземјување, собирање, асимилација на се што било и исфрлање на она што повеќе не ни треба. Во период на раст добро е да се […]

Read More »