Денес

  Денес. Треба да отворам простор во срцево за солзите што надоаѓаат, луѓе ми ги нудат постојано, а и јас собирам не сакам да се наталожат. Треба рамењава да ги зацврстам, да држат глави потпрени, погледот да ми ја држи главата исправена. Треба да кренам луѓе повисоко, да можам човек во раце да носам сигурно, […]

Read More »

Немој да вежбаш јога!

  Може да те промени! Физички, може да ти го зацврсти телото на многу здрави начини. Колку и да избегнуваме ни го храни и умот со секакви чудни идеи и свежи концепти, како тоа дека среќата доаѓа одвнатре. Ќе ти покаже дека дејствијата и мислите во светот ти го оформуваат светот околу тебе. Страшно е! […]

Read More »